E-sigaret

Elektronisch roken

Elektronisch roken wordt ook wel “dampen” genoemd. Dit komt omdat er geen sprake meer is van “rook” maar van “damp”.

Rook ontstaat bij verbranding, damp ontstaat bij verhitting.
Een elektronische sigaret is een apparaatje dat een vloeistof met geur- en smaak-stoffen omzet in een damp die men vervolgens kan inademen.
Er zijn verschillende smaken vloeistof met eventueel nicotine, ​afhankelijk van de persoonlijke voorkeur.

De damp voelt bij het inademen ongeveer aan als sigarettenrook, maar is beduidend minder schadelijk voor de gezondheid. Doordat er tijdens het dampen geen verbranding plaatsvindt, is de damp vrij van de (schadelijke) verbrandings-producten zoals teer, koolmonoxide, cyanide en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Ook is de damp vrij van radioactieve sporenelementen zoals polonium. Nicotine, dat zowel in damp als in sigarettenrook kan voorkomen, is niet kankerverwekkend. Nicotine is wel verslavend.